d

SOM EL TEU EQUIP

Let’s Work Together

Com s’estructura una pàgina web i com afecta al Posicionament Web

 

Visualment cada web és completament diferent, però internament a nivell de codi podem veure que totes segueixen una estructura bastant comuna. En aquest post farem un repàs dels apartats més importants i necessaris que ha de disposar una pàgina web i com aquests ajuden al posicionament web. L’arquitectura web és una dels principals factors de l’algoritme de Google.

Quina és l’estructura interna d’una pàgina web?

A la següent taula veiem el que hi podria haver escrit a un document HTML d’una pàgina web i quin és el resultat que el navegador ens mostra per pantalla.

CodiResultat
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Títol de la pàgina </title>
<meta name=”description” content=”Descripció de la pàgina”>
</head>
<body>
<h1>Capçalera 1</h1>
<h2>Capçalera 2</h2>
<h3>Capçalera 3</h3>
<h4>Capçalera 4</h4>
<h5>Capçalera 5</h5>
<h6>Capçalera 6</h6>
<p> Paràgraf: Text Text <b> Paraula Clau  </b> Text Text
</p></body>
</html>

Capçalera 1

Capçalera 2

Capçalera 3

Capçalera 4

Capçalera 5
Capçalera 6

Paràgraf: Text Text Paraula Clau Text Text

Veiem que el document està compost per una etiqueta anomenada <html> a l’interior de la qual s’especifica tot el codi de la pàgina web, que es subdivideix en dos grans grups:

Etiqueta <head>

El primer apartat ve donat per l’etiqueta <head> que com podem observar és part de codi que no es mostrarà a la nostra pàgina web.

Al seu interior definirem dues coses essencials per la pàgina web a nivell de SEO, com són:

  • El seu Títol amb l’etiqueta <title>.
  • La seva Descripció amb una etiqueta una mica més peculiar com és <meta>.

Tot i que la informació escrita en aquest apartat no arriba a l’usuari els que sí que la llegiran seran els robots o aranyes d’Internet, per això procurarem que cada apartat de la nostra web disposi d’un títol i una descripció pròpia en cada cas.

Etiqueta <body>

Aquest apartat, tal com indica el seu nom, contindrà el cos de la nostra pàgina i serà el contingut que l’usuari podrà veure a través del seu navegador web.

Hi ha molts tipus d’etiquetes per aquest apartat per tal de mostrar d’una manera o altra la informació de la pàgina, però avui ens centrarem en les que afecten al posicionament web.

Les capçaleres <H>

Existeixen 6 nivells d’estil predefinits de capçaleres per tal de mostrar la informació de més important <H1> a menys <H6>.

Per entendre millor el funcionament i utilització d’aquestes capçaleres ens fixarem en l’estructura d’una notícia de premsa escrita:

  • Llegint el titular captarem una idea general de l’article -> <H1>
  • Seguidament hi ha un subtítol que desenvolupa en major mesura els conceptes tractats a l’article -> <H2>
  • Per últim trobarem el cos de la notícia -> <p>
  • Aquest cos sovint contindrà paraules clau en negreta per ressaltar -> <b>

Utilitzant el mateix procediment que amb les notícies de premsa escrita, les capçaleres H no només són un mètode per dir als navegadors com estructurar la pàgina web amb els estils predefinits, sinó que també ajuda als robots d’indexació a guardar i entendre de què tracta la pàgina web en qüestió.

Per totes aquestes raons, cada pàgina del nostre lloc web ha de contenir un títol i una descripció aplicats, que són els que es mostraran als resultats de cerca. També haurà de tenir una estructura ben definida, on cada apartat contingui la informació adequada, sense oblidar que tot serà analitzat i emmagatzemat per un robot el qual indexarà la pàgina segons el seu nivell de qualitat.

Add Comment