d

SOM EL TEU EQUIP

Let’s Work Together

Quines són les xarxes socials més utilitzades i qui les utilitza?

Després de remarcar la importància que les xarxes socials tenen per les empreses i de conèixer quines són les més adequades per a cada negoci, avui esbrinarem quines són les xarxes més utilitzades i quin perfil d’usuari n’és el principal consumidor.

A continuació desglossarem les dades de l’Estudi de Xarxes Socials 2018 patrocinat per Adglow i realitzat per l’agència digital Elogia i IAB Spain i coneixerem com són i com consumeixen els usuaris. Per a la realització d’aquest estudi s’han tingut en compte tant eines com plataformes que moltes vegades no són considerades xarxes socials en si. Així doncs, al llarg de l’estudi podrem veure com apareixen plataformes com Whatsapp, Spotify o Tinder, i xarxes com 21Buttons o Musical-ly.

Qui utilitza les xarxes socials?

Actualment un 85% de les persones que es connecten a internet utilitzen les xarxes socials, el que significa un total de 25,5 milions d’usuaris a Espanya. Les dones utilitzen les xarxes amb més freqüència que els homes i la franja d’edat amb més presència és la de 31 a 45 anys.

Els usuaris més joves (de 16 a 30 anys) són els usuaris que utilitzen més xarxes socials diferents (una mitjana de 4,7 xarxes) i els que aposten per xarxes menys “clàssiques” com Tumblr, Telegram o Pinterest. La franja d’edat dels 31 als 45 anys prefereixen les xarxes més “clàssiques” com poden ser Facebook, Instagram o Linkedin.

Els usuaris utilitzen les xarxes un total de 58 minuts de mitjana al dia, però són les dones i els joves els que hi passen més temps. Concretament les dones hi passen 1 hora i 2 minuts mentre que els joves hi passen 1 hora i 10 minuts.

Quines són les xarxes socials més utilitzades?

Facebook i Whatsapp són les xarxes més utilitzades pels usuaris amb un 87% cada una. Segueixen Youtube amb un 69%, Instagram amb un 49% i un creixement espectacular respecte els resultats de l’estudi anterior, i Twitter amb un 48%

Whatsapp és la xarxa més ben valorada pels usuaris, seguida de Youtube, Instagram i Spotify. Facebook i Twitter es troben a la llista dels menys satisfactoris.

Actualment 3 de cada 10 usuaris han abandonat alguna xarxa social durant l’últim any i segons les dades recollides, Twitter s’ha convertit en la xarxa social amb la taxa més alta d’abandonament entre els usuaris.

Quins dispositius s’utilitzen per connectar-se a les xarxes socials?

La connexió mitjançant tauleta decreix respecte a l’any passat i la connexió mitjançant telèfon mòbil es consolida com a principal dispositiu de connexió. L’ordinador, que va ser el més utilitzat durant el 2017 queda en segona posició.

Les xarxes més visitades a través del telèfon mòbil són Whatsapp, Instagram i Twitter. Pel que fa a l’ordinador, els usuaris visiten Facebook, Youtube i Linkedin. Per últim, a través de la tablet, els visiten Youtube i Pinterest.

Ara ja coneixem el perfil de l’usuari de xarxes socials, quines xarxes visita i des d’on ho fa. Al pròxim article, descobrirem la relació entre les xarxes socials i les marques i com afecta la publicitat als usuaris.

Add Comment